ITIDS.ir
ITIDS.ir
برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها
برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها

برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها، سمپوزیوم‌ها و کارگاه‌های آموزشی، فرصت‌های چشمگیری را در اختیار انجمن‌های علمی و شرکت‌های تجاری قرار می‌دهد تا از طریق آن دانش علمی، نتایج به دست آمده از تحقیقات و عملکرد تجاری خود را با دیگران سهیم شوند. این برنامه‌ها همچنین موجب ترویج فرهنگ تحقیق در مؤسسات آموزش عالی و سازمان‌ها می‌گردد.
شرکت سهامی مطالعات و توسعۀ تجارت و صنعت ایرانیان، مؤسسات، سازمان‌ها و دانشگاه‌های ملی و بین‌المللی را تشویق می‌کند تا دستاوردهای علمی و اقتصادی خود را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی ارائه دهند. هدف اصلی ما برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و سمینارهایی است که با اهداف استراتژیک و مالی انواع سازمان‌ها و شرکت‌ها همخوانی داشته باشد.

Copyright © 2015 ITIDS.ir    -   Ahmad Alipour