Aiads.ir
AIADS.ir
بخش واردات و صادرات
بخش واردات و صادرات

شرکت مطالعات و توسعۀ تجارت و صنعت ایرانیان به عنوان یک مجموعۀ چندمنظوره، خدمات زیادی را در جهت تأمین نهاده‌ها و مواد اولیۀ مورد نیاز واحدهای صنعتی و کشاورزی ارائه نموده است. همچنین صادرات مازاد تولیدات کارخانجات و واحدهای بزرگ کشاورزی به سایر کشورها از دیگر فعالیت‌های این مرکز به حساب می‌آید.
 این مرکز در راستای پیشرفت در زمینۀ تجارت و سرمایه‌گذاری همواره بر تسهیلات و خدمات تجارت جهانی متمرکز بوده است. هدف اصلی ما ارائۀ محصولات و خدمات به مشتریان، ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارکنان و انتقال ارزش برگشتی و بلندمدت به سهامداران می‌باشد؛ همچنین خدمات و تولیدات مرغوب مورد نیاز مشتریان و دیگر تولیدکنندگان را در اختیار آنها قرار می‌دهیم. خدمات ویژۀ این شرکت و صادرات محموله با هزینه‌های پایین، همواره رضایت مشتریان را جلب نموده است.
انجام معاملات با کشورهای دیگر و واردات و صادرات محصولات، همواره مشکلات حقوقی زیادی را به دنبال دارد. متخصصین و مشاورین ما با تسهیل و رفع این مشکلات، تأمین‌کنندۀ نیازهای مشتریان در این زمینه می‌باشند. این شرکت در زمینه‌های مشاوره و ارائۀ تسهیلات به صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت دارد.

Copyright © 2015 Aiads.ir    -   Ahmad Alipour